Evenimente

  • Home
  • Eveniment
  • Sesiune internațională de comunicări științifice dedicată Zilelor Aradului
Sesiune internațională de comunicări științifice dedicată Zilelor Aradului

Sesiune internațională de comunicări științifice dedicată Zilelor Aradului

Zeci de istorici din județul Arad, dar și din alte județe ale țării și din străinătate sunt așteptați să participe la Sesiunea internațională de comunicări științifice dedicată Zilelor Aradului și intitulată „Aradul – Capitala politică a Marii Uniri“.

Evenimentul va avea loc marți, 21 august 2018, în Sala Regele Ferdinand de la Primăria Municipiului Arad, în sala Senatului de la Universitatea „Aurel Vlaicu“, în sala Senatului de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ și în sala „Astra“ de la Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol“.

Deschiderea oficială a sesiunii internaționale de comunicări științifice va avea loc la ora 9.15, în sala Regele Ferdinand când au fost invitați să rostească alocuțiuni ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad, prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, președintele Asociației „Ștefan Cicio Pop”, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, președintele Societății de Științe Istorice din România – Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.

Apoi se vor desfășura lucrările sesiunii pe secțiuni.

În cadrul evenimentului mai sunt programate lansări de carte, dar și vernisajul expoziției de carte „1834 – Arad, oraș liber regesc“.

Sesiunea internațională de comunicări științifice dedicată Zilelor Aradului „Aradul – Capitala politică a Marii Uniri“ este organizată de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad în colaborare cu Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol“, Arhiepiscopia Aradului, Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale.

 

Programul intergral al evenimentului îl găsiți în caietul-program atașat.

  

Primăria Municipiului Arad

Consiliul Județean Arad

Centrul Municipal de Cultură Arad

Centrul Cultural Județean Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Arhiepiscopia Aradului

Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad

Societatea de Științe Istorice din România – Arad

Asociația „Ștefan Cicio-Pop” Arad

Asociația „ASTRA Arădeană – 1863

 

 

  Sesiunea internațională de comunicări științifice dedicată Zilelor Aradului

           

           ARADUL – CAPITALA POLITICĂ A MARII UNIRI

                                  -   Arad, 21 august 2018 –

     

                                                Caiet program

Sesiunea internațională de comunicări științifice

ARAD – CAPITALA POLITICĂ A MARII UNIRI

Marți, 21 august 2018

Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”

 

8,30- 9,15 – Vernisarea expoziției de carte „1834 – Arad, oraș liber regesc

Prezintă: prof. Horia Truță, Galeriile „Turnul de Apă”

 

9,15- 10,00 – Deschiderea Sesiunii internaționale de comunicări științifice „Arad– capitala politică a Marii Uniri”

 

Alocuțiuni: ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad, prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, președintele Asociației „Ștefan Cicio Pop”, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, președintele Societății de Științe Istorice din România – Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.

 

10,00- 10,30  Lansări de carte

10,00-10,10  -  Lansarea volumului  „Artă monumentală și semnele memoriale în părțile Aradului” vol. I, autor: Horia Truță, editura Gutenberg Univers, Arad 2018.

Prezintă: prof. univ. dr. Teodor Octavian Gheorghiu, prof. Horia Truță

 

10,10-10,20   Lansarea volumului „Noi și maghiarii. Câteva aspecte importante privind Revoluția românilor de la 1848-1849 din Transilvania, intenționat ignorate până acum”, autor: Gelu Neamțu, ediție îngrijită de Ela Cosma și Vasile Lechințan, editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2017.

Prezintă: arhivist Eugeniu Criste

10,20-10,30 Lansarea volumului „Jurnal de război – pagini de suferință și de glorie în Austro-Ungaria”, autor: Petre Ugliș Delapecica, ediție îngrijită de prof. Gheorghe Rancu-Bodrog, editura Hoffman, Timișoara, 2018.

Prezintă: prof. Gheorghe Rancu-Bodrog

 

10,30 – 11,00  -  Pauză de cafea

 

Lucrările Sesiunii internaționale de comunicări științifice „Arad – capitala politică a Marii Uniri”  

Secțiunea I

Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”

Moderatori: cercetător științific I dr. Ioan Hațegan, prof. univ. dr. Ioan Biriș, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, cercetător științific dr. Carmen Albert

 

11,00-11,15 Cercetător științific drd. Kosa Alexandru, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, „Din cronologia Banatului imperial (anul 1723)”

11,15-11,30 Prof. Tatiana Ostroveanu, Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara, „Din cronologia Banatului imperial (anul 1724)”

11,30-11,45 Cercetător științific I dr. Ioan Hațegan, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, „Din cronologia Banatului”

11,45-12,00 Prof. univ. dr. Ioan Biriș, Universitatea de Vest din Timișoara, „Vasile Goldiș despre principiul naționalismului”

12,00-12,15 Cercetător științific dr. Carmen Albert, Muzeul Banatului Montan Reșița, „Lupta diasporei pentru Unirea de la 1918: strategii și ideologii”

12,15-12,30 Muzeograf Dan Demșea, Complexul Muzeal Arad, „Sediul revistei „Speranția” din Arad – o multiplă premieră”

12,30-12,45 Prof. Ioan Tuleu, Societatea de Științe Istorice din România, filiala Arad, „Prețul Marii Uniri”

12,45-13,00 Conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, președintele Societății de Științe Istorice din România, filiala Arad, „Curticiul și Marea Unire”

13,00-13,15 Arhivist Eugeniu Criste, Colectivul Monografic Județean Arad, „Distrugerea documentelor românilor din Transilvania timp de 1.000 de ani”

                     

 Secțiunea a II-a

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Sala Senatului

Moderatori: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, conf. univ. dr. Adrian Nițu, lector univ. dr. Andrei Ando

 

11,00- 11,15 Dr. Adrian Deheleanu, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, „Campania militară a Armatei Române în apărarea României Mari (1918-1919)”

11,15-11,30 Prof. drd. Gabriel Sala, Colectivul Monografic Județean Arad, „Extrema dreaptă în galeriile de fotbal românești”

11,30-11,45 Conf. univ. dr. Adrian Nițu, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Economia arădeană în prejma și după Marea Unire”

11,45-12,00 Lector univ.dr. Andrei Ando, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad,

12,00-12,15 Prof. univ. dr. habil. Corneliu Pădurean, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Activitatea parlamentară a lui Ștefan Cicio-Pop, între anii 1910-1914”

12,15-12,30 Prof dr. Virgil Valea, Colectivul Monografic Județean Arad, „Școala și biserica arădeană – vectorii revoluției culturale interbelice”

12,30-12,45 Prof.drd. Paul Krizner, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, „Istoricul Gelu Neamțu, militant și restituitor al adevărului istoric din documente inedite și edite (1939-2017)”

12,45-13,00 Dr. Doru Sinaci, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, „Între unitate politică și dezbinare religioasă: politică și confesionalism la elita românească din Transilvania, Banat și Ungaria”

13,00-13,15 Colecționar Puiu Emilian Valea, Colectivul Monografic Județean Arad, „O altfel de istorie a corifeilor Marii Uniri”

   

Secțiunea a III-a

Sala Senatului Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad

 

Moderatori: prof. univ. dr. Marius Grec, lector univ. dr. Stelean Boia, prof. dr. Sebastian Dragoș-Bunghez

 

11,00-11,15 Dr. Maria Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, secretarul Societății de Științe Istorice din România – Arad, „Structura socio-profesională a delegaților comitatului Arad, participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia”

11,15-11,30 Lector univ. dr. Radu-Alexandru Hord, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Activitatea comitetului democrat evreiesc din Arad, în arhivele arădene”

11,30-11,45 Prof. univ. dr. Marius Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Vizita generalului francez Henri Mathias Berthelot în vestul României Mari și implicațiile acesteia, reflectate în paginile ziarului Românul

11,45-12,00 Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuță, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Ion Vidu – fiu al plaiurilor Zărandului”

12,00-12,15 Lector univ. dr. Mihaela Ozarchievici, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Administrația publică județeană în context național și european”

12,15-12,30 Prof. dr. Sebastian Dragoș Bunghez, Societatea de Științe Istorice din România – Arad, „Aspecte ale tratativelor româno-maghiare de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în viziunea unor memorialiști din epocă”

12,30-12,45 Drd. Gabriela Adina Marco, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, „Alexandru Stoinescu, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia”

12,45-13,00 Lector univ. dr. Stelean Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Locul și rolul Aradului în Marea Unire de la 1918 în istoriografia românească”

13,00-13,15 Ing. dr. Ioan Costea, Colectivul Monografic Județean Arad, „Mâniile (în)frângerii și tainele răvașului trimis de sinodul ortodox, conspirativ, din Odorheiu Secuiesc, adică din „irma” Daciei”

                    

Secțiunea a IV-a

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, Sala „ASTRA”

 

Moderatori: dr. Elena Rodica Colta, prof. Horia Truță, prof.Gheorghe Rancu-Bodrog

 

11,00-11,15 Prof. Horia Truță, Galeriile „Turnul de Apă” Arad, „Tema muncitorească în arta monumentală și semnele memoriale din Arad”

11,15-11,30 Muzeograf Ioan Traia, Muzeul Satului Bănățean, Timișoara, „Istoricul microzonei Partoș”

11,30-11,45 Prof. Gheorghe Rancu-Bodrog, Asociația Colecțiilor și Muzeelor Sătești din Banat-Crișana, „Clerul militar ortodox român din Armata austro-ungară (1914-1916)”

11,45-12,00 Lector univ. dr. Corina Bejan-Vașcă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Lucian Blaga și Aradul”

12,00-12,15 Dr. Elena Rodica Colta, Centrul Cultural Județean Arad, „O tipăritură necunoscută din prima tipografie arădeană

12,15-12,30 Prof. Aurel Dragoș, Colectivul Monografic Județean Arad, „Petér Atzél (1835-1901)”

12.30-12,45 Prof. Florica Ranta Cândea, Colectivul Monografic Județean Arad,Anul Coșbuc în An Centenar”

12,45-13,00 Prof. Elena Zigler, Colectivul Monografic Județean Arad, „Episcopul Grigore Comșa, personalitate ecleziastică și culturală a Aradului în perioada interbelică”

13.00-13,15 Ing. Vasile Faur, Colectivul Monografic Județean Arad, „Martirii de la Iosășel”

13,15-13,30 Prof. Mihai Vlădia, primarul comunei Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin, „Almăjul și Marea Unire”