Articole

  • Home
  • Articol
  • Administraţia locală va fi celebrată cu ocazia Zilelor Administraţiei

Administraţia locală va fi celebrată cu ocazia Zilelor Administraţiei

Administraţia locală va fi celebrată, dezbătută şi pusă sub reflectoare la sfărşitul acestei săptămâni, între 15 şi 16 mai, cu ocazia Zilelor Administraţiei 2015, eveniment aflat anul acesta la a zecea ediţie. Cu această ocazie Centrul Municipal de Cultură, Primăria Municipiului Arad, alături de universităţile locale şi alte instituţii publice ale municipiului organizează Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice “Administraţie Românească Arădeană – Astra Arădeană Rediviva”. În cadrul sesiunii vor susţine conferinţe mai mulţi profesori universitari arădeni, dar şi clujeni, timişoreni sau bucureşteni, precum şi masteranzi şi doctoranzi în domeniul administraţiei publice. Conferinţele vor pune în discuţie probleme cu care se confruntă administraţia la ora actuală, însă vor pune în perspectivă şi secvenţe importante din istoria locală şi naţională.

Latura academică punctată prin intermediul acestor conferinţe îşi propune să revalorizeze importanţa administraţei publice în conturarea identităţii locale, propunând cu această ocazie un dialog cu comunitatea locală despre istoria oraşului Arad şi rolul administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor. În vederea acestui fapt a fost implicat în dezbatere un număr semnificativ de participanţi şi instituţii publice, în vederea configurării unei perspective educative în cadrul acestui eveniment de importanţă nu doar locală ci şi globală, în cadrul comunităţilor individuale.

Prin Zilele Administraţiei 2015 se celebrează 96 de ani de administraţie românească în Arad, dar mai mult decât atât, acest eveniment este dedicat susţinerii şi promovării valorilor democratice europene pe care le regăsim nu doar la nivel internaţional şi naţional, ci dorim să le implementăm şi la nivel local.

***

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice

 

„ADMINISTRAŢIE ROMÂNEASCĂ ARĂDEANĂ – ASTRA ARĂDEANĂ REDIVIVA”

   

      Ediţia a X-a, Arad, 15 mai 2015

     

Vineri, 15 mai 2015, Primăria Municipiului Arad, sala „Ferdinand”

 

8,30-9,00 – Vernisarea expoziţiei „ASTRA Arădeană – 1863” ( prezintă prof. Horia Truţă)

– Vernisarea expoziţiei „Manuale româneşti din perioada interbelică” (prezintă prof. Gheorghe Rancu)

 

9,00 – 9,50Deschiderea Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Administraţie românească arădeană – ASTRA arădeană rediviva”

 

Alocuţiuni: IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, ing. Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, prof.univ.dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, prof.univ.dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, arhiv. Mirela Pachiţa, şeful serviciu Arhivele Naţionale Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad.

 

Lansarea oficială a Asociaţiei Culturale „Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului român – 1863” (Dr. Doru Sinaci)

 

Prezentarea sigiliului „ASTRA arădeană – 1863” (Dr. Laurenţiu Ştefan-Szemkovics, Arhivele Naţionale Bucureşti)

 

Înmânarea Diplomelor Omagiale UVVG:

-prof.univ.dr. Ioan Bolovan, prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

-dr. Laurenţiu Ştefan Szemkovics, Arhivele Naţionale Bucureşti

-prof. Eugeniu Criste, ex-şef serviciu Arhivele Naţionale Arad

   

9,50-10,00 – Pauză de cafea

10,00-11,00 – Lansări de carte

 

Prof.univ.dr. Ioan Bolovan,Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen”, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: prof.univ.dr. Corneliu Pădurean; dr. Doru Sinaci

 

Dr. Oana Mihaela Tămaş, „Între uz şi abuz de alcool în România (sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea), Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: prof.univ.dr. Ioan Bolovan

 

Dr. Laurenţiu Ştefan Szemkovics, „Steme din emblemele unor matrice sigilare care au aparţinut suveranilor României (1867-1947)”, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, 2015.

Prezintă: dr. Augustin Mureşan

 

Groza Mihai-Octavian, „Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie – 27 noiembrie 1918)”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015.

Prezintă: conf.univ.dr. Sorin Bulboacă

 

Petre Ugliş Delapecica, „Scurtă monografie a sătuleţului milenar Bodrogul Vechi”, Editura Hoffman, Caracal, 2015.

Prezintă: prof. Gheorghe Rancu Bodrog

 

ADMINISTRAŢIE ROMÂNEASCĂ ARĂDEANĂ – studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. X, Colecţia „Slaviciana – serie nouă”, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2015.

Prezintă: dr. Emil Arbonie

Patrimonializarea „Colecţiei Slaviciana – serie nouă” în sarcina Editurii „Vasile Goldiş” University Press şi a Centrului de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici”, cu ocazia apariţiei celui de-al zecelea volum, consecutiv.

   

 

 

 

 

 

Lucrările Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Administraţie românească arădeană – ASTRA arădeană rediviva”

 

Secţiunea I, Primăria Municipiului Arad, sala „Ferdinand”

 

Consiliul ştiinţific:cercetător ştiinţific I dr. Ioan Haţegan, Academia Română, filiala Timişoara; conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport; lector univ. dr Stelean-Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

 

Moderatori: conf. univ. dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport;  dr. Vasile Dudaş, Muzeul Banatul, Timişoara

 

11,00-11,10 Dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „Unele aspecte referitoare la activitatea Parchetului Tribunalului Arad în perioada democratizării şi popularizării instituţionale (1948-1952)”

11,10-11,20 Masterand Silviu Bejinaru, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Evoluţia comunităţii româneşti/vlahe din nord-estul Serbiei după 1990”

11,20-11,30 Lector univ. dr Stelean-Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, „Comunitatea evreilor din spaţiul arădean în anii 1939-1945”

11,30-11,40 Prof. dr. Doru Bogdan, Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” Arad, „Pagini din trecutul Preparandiei”

11,40-11,50 Dr. Ioana Mihaela Bonda, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, dr. Oana Mihaela Tămaş, Academia Română, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Memorialistică şi război. România în scrierile elitei bănăţene (1914-1919)”

11,50-12,00 Masterand Raluca Botoş, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Studiu demografic în localitatea Caşva (jud. Mureş) 1848-1899”

12,00-12,10 Conferenţiar univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, „Contribuţii la istoria Lipovei în veacul al XIV-lea”

12,10-12,20 Masterand Georgiana Coroian, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Perspective asupra căsătoriilor interetnice în secolul al XIX-lea, în Transilvania”

12,20-12,30 Prof. Eugeniu Criste, ex-şef serviciu Arhivele Naţionale Arad, „Aradul în preajma Primului Război Mondial (1900-1914)”

12,30-12,40 Drd. Adrian Deheleanu, Muzeul Banatului, Timişoara, „Tragicul an 1940 în istoria românilor. După 75 de ani. Analize şi interpretări”

12,40-12,50 Prof. Teodor Groza Delacodru, Liceul „Borislav Braca”, Vârşeţ, Republica Serbia, „Şoimul Ardealului pe meleagurile vârşeţene”

12,50-13,00 Profesor Dan Demşea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Dascălul Ştefan Trifu despre istoria Orodului (dela Glogovăţ)”

13,00-13,10 Profesor Aurel Dragoş, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Mit şi legendă pe Valea Crişului Alb”

13,10-13,20 Dr. Vasile Dudaş, Muzeul Banatului, Timişoara, „Din activitatea culturală desfăşurată în judeţul Arad în anul 1938”

13,20-13,30 Drd. Nicolae Dumbrăvescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, „Petru Bonta, un martir uitat al revoluţiei de la 1848-1849”

13,30-13,40 Inginer Vasile Faur, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Târgurile tradiţionale ale satului Chisindia”

13,40-13,50 Conf. univ. dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, „Viziunea lui Vasile Goldiş despre şcoală în România Mare”

13,50-14,00 Masterand Sofia Ioana Geoldeş, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Politica fiscală în UE – Accizele. Studiu comparativ”

14,00-14,10 Profesor Marius Sergiu Ghiurco, masterand Ciprian Porumb-Ghiurco, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Activitatea reuniunii învăţătorilor români sălăjeni. Studiu de caz – Adunarea jubiliară de la Someş-Odorhei”

14,10-14,20 Drd. Ştefan Grosu, Academia Română, Bucureşti, „Aspecte ale filosofiei şi religiei în concepţia lui Nae Ionescu şi Mircea Florian” (această lucrare a  fost realizată în cadrul proiectului „Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract de finanţare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077)

14,20-14,30 Masterand Mihai Octavian Groza, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Un cleric-cărturar uitat. Protopop  stravrofor Sebastian Stanca (1878-1947)”

14,30-14,40 Cercetător ştiinţific I dr. Ioan Haţegan, Academia Română – Timişoara, „Comitatele medievale bănăţene”

14,40-14,50 Dr. Lucian Ienăşescu, Centrul Cultural Judeţean Arad, Serviciul Şcoala Populară de Arte, „Aspecte culturale arădene interbelice”

14,50-15,00 Drd. Tiberiu Iordan, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Primul Război Mondial reflectat în cinematografia românească”

             

Secţiunea a II-a, Sala Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad

 

Consiliul ştiinţific: prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport; conf. univ. dr. Elena Sandu, Universitatea din Szeged, Catedra de Limba Română; lector univ. dr. Cosmin Panţuru, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie;

 

Moderatori: arhivist Mirela Pachiţa, Şeful Serviciului Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale,  dr.Augustin Mureşan, Complexul Muzeal Arad

 

11,00-11,10 Drd. Alexandru Kosa, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, „Legi şi decrete militare în Banatul medieval (sfârşitul secolului al XIV-lea, începutul secolului al XV-lea)”

11,10-11,20 Prof. Paul Krizner, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, „Preot dr. Pavel Vesa – 60 de ani de la naştere – repere biografice”

11,20-11,30 Dr. Adriana Mihaela Macsut, Academia Română, Bucureşti, „Criteriul ştiinţific în studiile umaniste”

11,30-11,40 Profesor Gabriela Adina Marco, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Biblioteca „Tudor Arghezi”, „Preot dr. Pavel Vesa – 60 de ani de la naştere – repere bibliografice”

11,40-11,50 Student Mugurel Mateiciuc, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Scurtă introducere în istoria hutteriţilor”

11,50-12,00 Lector univ. dr. Marius Răzvan Meszar, Universitatea din Oradea, „Colonizarea ţăranilor maghiari şi români în regiunile de câmpie arădene, între 1867-1940 (consideraţii metodologice pentru cercetarea temei)”

12,00-12,10 Dr. Gheorghe Mihuţ, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Reforma printre românii din ţinutul Beiuşului şi al Văii Crişului Negru în sec. XVI-XVII”

12,10-12,20 Masterand Iuliu-Marius Morariu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Imaginea Primului Război Mondial reflectată în memorialistica şi folclorul din zona Năsăudului. Studiu comparativ”

12,20-12,30 Dr. Radu Morariu, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad,  „Contribuţia presei pedagogice române arădene din perioada dualismului la păstrarea identităţii naţionale”

12,30-12,40 Dr. Augustin Mureşan, Complexul Muzeal Arad, arhivist Ioan Popovici, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Începuturile folosirii sigiliilor săteşti în Banat şi Crişana”

12,40-12,50 Masterand Marius Mureşan, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Evoluţia relaţiilor israeliano-palestiniene în secolul al XX-lea şi cea de-a Doua Intifada”

12,50-13,00 Masterand Gabriela Nisipeanu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, „Teme recurente în diplomaţia românească, în primii ani după Revoluţie”

13,00-13,10 Dr. Felicia Aneta Oarcea, Complexul Muzeal Arad, „Preotul Lazăr Ioja (21 aprilie 1899-3 iunie 1973). Repere biografice”

13,10-13,20 Profesor Tatiana Ostroveanu, Liceul „Traian Vuia” Făget, „Făget – cadrul geografic şi istoricul zonei”

13,20-13,30 Arhivist Mirela Pachiţa, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Dezvoltarea instituţiilor sanitare şi specializarea personalului medical din spaţiul arădean în perioada interbelică”

13,30-13,40 Drd. Maria Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, „Implicarea lui Vasile Goldiş în activităţile organizate de Reuniunea învăţătorilor din Consistoriul Arad”

13,40-13,50 Lector univ. dr. Cosmin Panţuru, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, „Activitatea bisericească a pricipelui Transilvaniei Acaţiu Barcsay (1658-1660)”

13,50-14,00 Drd. Niculina Paşca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Corespondenţa soldaţilor din zona Solnok Dobâca aflaţi în slujba împăratului”

14,00-14,10 Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, „Înfiinţarea zonei grănicereşti la Ineu”

14,10-14,20 Masterand Alexandru Piticari, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Ludovic I de Anjou  şi românii din voievodatul Transilvaniei”

14,20-14,30 Profesor Gheorghe Rancu, Colectivul Monografic Judeţean Caraş-Severin, „Iuliu Vuia, învăţătorul neamului”

14,30-14,40 Inginer Ioan Rancov, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Activitatea misionar-spirituală şi educaţională a fraţilor franciscani la Vinga – epilog dramatic sub imperiul blestemelor”

14,40-14,50 Drd. Răducu Ruşeţ, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Constantin Stere – repere biografice”

14,50-15,00 Conf. univ. dr. Elena Sandu, Universitatea din Szeged, Catedra de Limba Română, „Destinul românilor din Ungaria. Abordări, dileme”

 

Sâmbătă, 16 mai

Secţiunea a III-a, Primăria Municipiului Arad, sala de şedinţe Secretariat

 

Consiliul ştiinţific: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; prof. dr. Dumitru Tomoni, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, filiala Lugoj; dr. Oana  Tămaş, Academia Română, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

 

Moderatori: dr. Laurenţiu Szemkovics, Arhivele Naţionale Bucureşti; prof. Ioan Traia, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara

 

11,00-11,10 Masterand Carolina Sclifos, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, „Particularităţile ascensiunii României şi a statelor Vişegrad în comunităţi de securitate precum UE şi NATO”

11,10-11,20 Dr. Doru Sinaci, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „ASTRA arădeană şi strategiile avute în vedere pentru elaborarea monografiilor de localitate”

11,20-11,30 Lector univ. dr. Maria Sinaci, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, „Filozofie şi pedagogie la Constantin Noica”

11,30-11,40 Drd. Dana Stanciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Câteva aspecte de viaţă cotidiană din gimnaziul evanghelic din Sibiu de la sfârşitul secolului al XIX-lea”

11,40-11,50 Drd. Iulia Stanciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Reflectarea Târgului de Fete de pe Muntele Găina în „Cultura poporului” (1921-1930)”

11,50-12,00 Dr. Laurenţiu Ştefan Szemkovics, Arhivele Naţionale Bucureşti, „Sigilii inedite care au aparţinut unor localităţi din comitatul Arad (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)”

12,00-12,10 Masterand Adina Elena Şerban, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Caracteristici ale puterii SMART în politica externă a Coreii de Sud”

12,10-12,20 Arhivist Mircea Timbus, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Asociaţiunea Naţională din Arad pentru Cultura Poporului Român”

12,20-12,30 Masterand Vlad Tivadar, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, „Aspecte privind politica demografică a partidului comunist din România în ziarul „Drapelul Roşu” din Satu Mare”

12,30-12,40 Profesor dr. Dumitru Tomoni, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala Lugoj, „Participarea bănăţenilor la expoziţiile Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român („ASTRA”) din 1862 şi 1881”

12,40-12,50 Profesor Ioan Traia, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara, „Colecţia veche de artă ortodoxă a Muzeului Banatului (1928-1940)”

12,50-13,00 Profesor Horia Truţă, Galeriile „Turnul de Apă” Arad, arhivist Ştefan Băiţoiu, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Programe agrare româneşti în perioada 1944-1947”

13,00-13,10 Profesor Ioan Tuleu, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Drama prizonierilor de război”

13,10,13,20 Profesor dr. Virgil Valea, Şcoala Gegerală nr.1 „Mihai Eminescu” Arad, „Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la Marea Unire”

13,20-13,30 Lector univ. dr. Corina Bejan Vaşca, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport, „Buteni (1793-1929)”