Events

  • Home
  • Event
  • EVENIMENT LA ARAD. Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare
EVENIMENT LA ARAD. Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare

EVENIMENT LA ARAD. Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare

ARAD, 26 - 28 octombrie 2022  

Comisia mixtă de istorie româno-maghiară se va reuni la a 50-a ediţie, la Arad, unde timp de trei zile, se vor discuta teme de actualitate și de interes, în cadrul unei conferințe științifice intitulată „Cinci decenii de relații istoriografice. 50 de ani de la înființarea comisiei mixte de istorie româno-maghiare“.

Comisia mixtă de istorie româno-maghiară a fost înființată în 1972 și este formată din 6 istorici membri sau colaboratori ai Academiei Române și  6 istorici membri sau colaboratori ai Academiei Maghiare de Științe.

Aceștia se reunesc anual sau odată la doi ani cu scopul de a promova atât relațiile diplomatice în domeniul istoriei și culturii româno-maghiare cât și de a discuta noutățile din aceste domenii.

„Indiferent de ceea ce fac autoritățile și politicienii, la nivelul celor două țări există relații de prietenie, de respect care stau la baza celor cinci decenii de relații istoriografice între membrii celor două Academii. La fiecare întâlnire, încercăm să fim mai mult decât un forum de dezbateri științifice“, a transmis prof.univ.dr. Ioan Bolovan, istoric, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu“ al Academiei Române, președintele părții române a Comisiei mixte de istorie româno-maghiare.

Acesta a mai informat că în urma întâlnirilor istoricilor se tipăresc volume bilingve și cu rezumate într-o limbă de circulație internațională, astfel încât să fie accesibile atât cercetătorilor din România și Ungaria cât și celor din alte țări.

Manifestarea științifică de la Arad nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Academiei Române, Prefecturii Județului Arad, Consiliului Județean Arad, Primăriei Municipiului Arad, Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad, Complexului Muzeal Arad, Centrului Cultural Județean Arad, Centrului Municipal de Cultură Arad.

 

PROGRAM

Miercuri, 26 octombrie 2022

Sosirea participanților

 

Joi, 27 octombrie 2022

Primăria Municipiului Arad

Sala „Regele Ferdinand”

Moderator:

Dr. Doru Sinaci

9,30 – 10,00

- Deschiderea oficială a lucrărilor Comisiei mixte de istorie româno-maghiare

- Cuvinte de salut din partea autorităților centrale și locale, alături de reprezentanții părților română și maghiară:

Dr. GHEORGHE FALCĂ - Europarlamentar

Jr. CSABA TÓTH – Prefect, Instituția Prefectului județul Arad

Iustin Cionca – Președinte al Consiliului Județean Arad

Ing. CĂLIN BIBARȚ – Primar al Municipiului Arad

10,00 – 11,15 Comunicări și discuții

Moderatori:  Dr. Szász Zoltán, Dr. Ioan Bolovan

1. Dr. Tringli István: Kézai Simon krónikájának Anjou-kori átdolgozása (Prelucrarea cronicii lui Simon de Kéza în epoca Anjou)

2. Dr. Nagy Levente: Vlad Țepeș kultusza a román és a magyar történetírásban (Cultul lui Vlad Țepeș în istoriografia română și maghiară)

11,15 – 11,30 pauză de cafea

11,30 – 13,15 Comunicări și discuții

Moderatori: Remus Câmpeanu, Dr. Zahorán Csaba

1. Dr. Csákó Judit: A pascua Romanorum hagyománya a középkori történetírásban/ Sintagma pascua Romanorum în istoriografia medievală

2. Dr. Cornel Sigmirean, Etosul instruirii și construcția modernității: interferențe româno-maghiare  în secolul al XIX-lea (Az oktatás étosza és a modernitás felépítése: román-magyar interferenciák a 19. században)

3. Dr. Ábrahám Barna: Magyar polgárság-viták (Discuții despre burghezie în context maghiar)

13,30 – 15,15 Masa de prânz

15,30 – 17,15 Comunicări și discuții

Moderatori: Dr. Csákó Judit, Dr. Cornel Sigmirean

1. Dr. Mádly Loránd, Neoabsolutism-liberalism-dualism: considerații legate de turnurile unei epoci / Neoabszolutizmus-liberalizmus-dualizmus. Érvelések egy korszak fordulópontjainak megítéléséről

2. Dr. Remus Câmpeanu, Budapesta în mentalul public românesc din veacul al XIX-lea (Budapest a 19. század román közmentalitásában)

18,30 Degustare de vinuri din Podgoria Aradului. Cina

 

Vineri, 28 octombrie 2022

Primăria Municipiului Arad

Sala „Regina Maria”

9,30 – 11,15 Comunicări și discuții

Moderatori:  Dr. Florin Abraham, Dr. Tringli István

1. Dr. Corneliu Pădurean, Dr. Ioan Bolovan, Un secol și jumătate de căsătorii mixte în Transilvania (Másfél évszázad vegyes házasságai Erdélyben)

2. Dr. Miskolczy Ambrus, A magyar románológusok útjai (Destinele romanologilor maghiari: Jancsó Benedek, Makkai László, Elekes Lajos)

3. Dr. Marin Balog, Centru-periferie sau dezvoltare regională? Căile ferate din Transilvania și Banat (1867-1918) (Központ-periféria irányú vagy regionális fejlesztés? Vasutak Erdélyben és Bánságban (1867-1918))

11,15 – 11,30 pauză de cafea

11,30 – 12,45 Comunicări și discuții

Moderatori:  Dr. Nagy Levente, Dr. Corneliu Pădurean

1. Dr. Florin Abraham, Relațiile româno-maghiare din perspectiva politicilor memoriei: 1990-2020 (A román-magyar viszonyok az emlékezetpolitika perspektivájából: 1990-2020)

2. Dr. Zahorán Csaba, Emlékezetpolitika: 2018 és 2020. Gyulafehérvár és Trianon évfordulójának felidézése Romániában és Magyarországon (Politica de comemorare: 2018 și 2020. Comemorarea adunării de la Alba Iulia și a tratatului de la Trianon în România și în Ungaria)

12,45 – 13,15 Solicitarea Ministerului de Externe al României, la inițiativa Ministerului de Externe al Ungariei, a analizării unui text istoric produs de partea maghiară în legătură cu monumente românești de pe teritoriul Ungariei de azi

13,15-13,30 Concluzii

13,45 – 14,45 Masa de prânz

16,00 – 19,00 Turul orașului Arad

19,30 Cina festivă

 

Sâmbătă, 29 octombrie 2022

Închiderea lucrărilor. Plecarea participanților.